Categories : Likumdošana

Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes akceptēšana Pakalpojuma turētāja nosaukums: Rīgas pilsētas būvvalde Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes akceptēšana Pakalpojuma būtības īss apraksts: Būvniecības iecere ekspuatācijā

Iedzīvotāju interese par daudzdzīvokļu māju renovāciju arvien pieaug Ekonomikas ministrija (EM) informē, ka atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai ERAF aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros dzīvokļu īpašniekiem vēl ir pieejami finanšu līdzekļi 1