Renovācijas izmaksas

Fasādes renovācijas izmaksas

 

Ja Jūs plānojat fasādes renovāciju Rīgas centrā esošai daudzdzīvokļu ēkai, tad Jums ir jārēķinās ar zināmām izmaksām. Fasādes renovācijas izmaksas veido vairākas komponentes.

Lai veiktu fasādes renovāciju Jums kā ēkas īpašniekam vai dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir nepieciešams pieņemt kopīpašnieku lēmumu par fasādes renovācijas darbu veikšanu, balsojot.

Kad lēmums ir pieņemts par fasādes renovāciju, tad ir jārēķinās ar fasādes renovācijas izmaksām.

 

Kas veido fasādes renovācijas izmaksas?

Svarīgi! – Cenas ir norādītas par Vēsturiskās fasādes atjaunošanu, renovāciju, remontu.

 

Sākumā ir jāveic fasādes tehniskā apsekošana saskaņā ar LBN 405-21. Tehnisko apsekošanu veic sertificēts būvinženieris.

Izmaksas no 500-1000 eiro.

 

Kad ir izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums, tad ir nepieciešams vērsties pie projektētāja, lai izstrādā fasādes atjaunošanas (renovācijas) projektu atbilstoši tehniskajam atzinumam.

Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte – 500 eiro (citi projektētāji šo pozīciju iekļauj projekta cenā)

Projektēšanas izmaksas no 2000-4500 eiro (atkarībā no fasādes apjoma un sarežģītības)

 

Kad projekts ir izstrādāts un saskaņots būvvaldē un Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, tad var izņemt būvdarbu atļauju un uzsākt darbus. Rīgas vēsturiskajā centrā ļoti daudz ēkām ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss, tāpēc fasādes renovācijas darbus ir nepieciešams uzraudzīt. Dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir pienākums noslēgt līgumu ar autoruzraugu (parasti, tas ir projekta autors) un būvuzraugu.

Būvuzrauga izmaksas – 500 eiro mēnesī

Autoruzrauga izmaksas – 200-300 eiro mēnesī

 

Fasādes renovācijas darbu izmaksas katram projektam ir dažādas. Tās ir atkarīgas no fasādes tehniskā stāvokļa un no bojāto arhitektūras elementu skaita.

 

Vidēji Rīgas centrā esošajām ēkām fasādes renovācijas izmaksas ir no 130.00 eiro/1m2 līdz 200.00 eiro/1m2. Visbiežāk tās sastāda 160.00 eiro/1m2.

 

Tātad, ja Jūsu ēkai garums ir 25 metri un augstums 20 metri (6 stāvi), kopā 500m2, tad orientējošās kopējās būvdarbu fasādes renovācijas izmaksas būtu 85 000.eiro, bez PVN. Šī cena ir mainīga, atkarīgs no logu skaita, palodžu un karnīžu daudzuma, apmetuma stāvokļa un dekoratīvo elementu skaita.

 

Fasādes renovācijas izmaksas sevī ietver – trotuāra īri no pašvaldības, sastatnes, visus būvmateriālus, darba izmaksas, nodokļus (neskaitot PVN), būvuzņēmuma peļņu, dokumentāciju un nodošanu ekspluatācijā.

 

Vēsturiskās fasādes renovācijas izmaksas:

 

500m2 Rīgas centra vēsturiskās fasādes renovācijas izmaksas ir

Tehniskās apsekošanas atzinums – 500,00 līdz 1000,00 eiro

Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte – 500,00 eiro

Projekta izstrāde – 2000,00 līdz 4500,00 eiro

Būvuzraudzības veikšana – 500,00 eiro mēnesī

Autoruzraudzības veikšana – 300,00 eiro mēnesī

Fasādes renovācijas izmaksas – 130,00eiro/1m2 līdz 200,00 eiro/1m2, bet vidēji 160,00 eiro/1m2

 

Mēs veicam bezmaksas fasādes izmaksu tāmēšanu. Sazinieties ar mums!